ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2022-2027

Sáng ngày 27/5/2022, Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội có đồng chí Thái Thị Thanh Thủy - Ủy viên thường vụ Hội cựu chiến Sở y tế. Đại hội đã diễn ra tốt đẹp, đề xuất và xác định nhiều biện pháp để xây dựng hội ngày một vững mạnh hướng tới tham gia có hiệu quả trong công tác phát triển bệnh viện.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Trung – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã báo cáo tổng kết công tác của Hội nhiệm kỳ IV (2018-2022) và triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2022 – 2027). Trong các nhiệm kỳ của mình, Hội CCB đã đề ra phương hướng hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện. Hội đã phát huy hết khả năng, tinh thần chiến đấu, không ngại khó, luôn là đầu tàu gương mẫu, để xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua vào giai đoạn khốc liệt của dịch COVID-19, hội viên Hội CCB của bệnh viện càng thể hiện rõ tính xung kích đi đầu, là một trong những lực lượng phòng chống dịch nòng cốt của Bệnh viện trên nhiều mặt trận, nhiều địa bàn tại Tp.HCM. Công tác nghiên cứu Khoa học, sáng kiến cải tiến trong năm 2021 -2022 đạt nhiều thành tựu nổi bật, vượt chỉ tiêu với các cá nhân là chủ nhiệm, là người tham gia vào các bài báo, đề tài, sáng kiến cải tiến. Trong đó có 2 sáng kiến cải tiến đề nghị xét phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và các bài báo đăng trên các tạp chí.

Từ những kết quả hoạt động của nhiệm kỳ IV ( 2017 - 2022), dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Bệnh viện và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội CCB Sở Y tế, Ban chấp hành Hội CCB Bệnh viện Nhân dân Gia Định Tp.HCM xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ V (2022-2027) với các nội dung chính như đổi mới và tăng cường công tác giáo dục đạo đức cách mạng, tích cực chủ động tham gia hoạt động phong trào của cơ quan, đoàn thể đồng thời giữ gìn trật tự và an ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thái Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB Sở Y tế đã biểu dương những kết quả mà Hội Cựu chiến binh BV Nhân dân Gia Định đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp chủ yếu để Hội Cựu chiến binh BV tiếp tục thảo luận quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải – Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Nhân dân Gia Định tin tưởng rằng Hội cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, tham mưu, phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc BV giải quyết kịp thời những vấn đề của bệnh viện, luôn gương mẫu đi đầu trong phòng trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết quả Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 3 đồng chí và đồng chí Hà Thịnh được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhiệm kỳ 2022 - 2027.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI:


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video