Đặt Lịch Hẹn Khám Bệnh Theo Yêu Cầu

Người bệnh có thể đăng ký hẹn khám qua điện thoại để giảm bớt thời gian chờ đợi tiếp nhận vào phòng khám


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video