Điều hành hoạt động chuyên môn của bệnh viện theo hướng quản trị thông minh tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Sử dụng nguồn dữ liệu thời gian thực sẵn có để chuyển thành những thông tin cần thiết cho công tác giám sát, điều phối và hỗ trợ các khoa, phòng trong hoạt động hàng ngày của bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Đây là một trong những bệnh viện tiên phong trong đẩy mạnh ứng dụng CNTT làm công cụ giám sát và điều phối hoạt động các khoa lâm sàng của bệnh viện

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT theo đặt hàng của BGĐ bệnh viện, tăng cường phối kết hợp giữa các khoa, phòng và chuyển đổi phong cách làm việc của các khoa, phòng theo phương thức đa mô cách, chuyển đổi nguồn dữ liệu sẵn có thành nguồn thông tin cần thiết cho hoạt động giám sát và điều phối các hoạt động của bệnh viện,… là những hoạt động mang tính quyết định cho sự thành công trong công tác quản lý bệnh viện tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Dưới đây là một số ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng dữ liệu sẵn có vào hoạt động quản trị tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định:

(1) Xây dựng hệ thống “code” của bệnh viện trong phối hợp và hỗ trợ khẩn cấp các loại sự cố, hiện nay bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã triển khai 4 code hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm: code blue (hỗ trợ khẩn cấp khi có tình huống BN đột ngột ngưng tim, ngưng thở tại các khoa), code red (hỗ trợ khẩn cấp khi có tình huống báo cháy), code grey (hỗ trợ khẩn cấp khi có tình huống mất an ninh, trật tự) và báo động đỏ.

(2) Giám sát tình hình bệnh nhân tại khoa Cấp cứu và các khoa nhằm điều phối nhập viện tránh gây quá tải tại khoa Cấp cứu:

(3) Giám sát thời gian thực số ngày điều trị trung bình của các khoa nội trú:

(4) Giám sát chi phí điều trị ngoại trú:

(5) Ứng dụng hệ thống PACs trong hội chẩn, hoạt động đào tạo:

                                                                                                             Sở Y tế Tp.HCM


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video