Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ

Cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện về chuẩn mực giao tiếp ứng xử nơi công sở.


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video