BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

Bệnh viện đã triển khai Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) và mang lại những hiệu quả

Xem tài liệu Tải tài liệu

Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video