Hưởng ứng “Ngày an toàn người bệnh thế giới 17/9/2022”

Bệnh viện Nhân dân Gia Định Hưởng ứng “Ngày an toàn người bệnh thế giới 17/9/2022”, Chủ đề “Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại”

 


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video