Kỹ thuật mới giúp giảm lượng thuốc giảm đau sử dụng cho sản phụ sau mổ lấy thai

Tê thấm cơ bụng bằng thuốc tê (kỹ thuật TAP block) sau mổ lấy thai với gây mê toàn diện có thể làm giảm đến hơn 67 % (10 mg so với 31 mg nếu không dùng TAP block) lượng thuốc giảm đau morphine sử dụng cho sản phụ nhưng hiệu quả giảm đau không thay đổi

Đây là kết quả của một nghiên cứu về kỹ thuật TAP block được nhóm nghiên cứu của Bs Nguyễn Trọng Thắng và tập thể BS Gây mê Hồi sức thực hiện tại bệnh viện Nhân dân Gia Định từ tháng 7/2017 đến 3/2018. Nghiên cứu cũng đã được công bố trong tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh năm 2018. Có 60 sản phụ tham gia vào nghiên cứu và được chia ngẫu nhiên vào hai nhóm,  nhóm được thực hiện TAP block sau khi gây mê mổ lấy thai và nhóm chỉ gây mê như truyền thống, hai nhóm sản phụ này có đặc điểm tương tự nhau về tuổi, đặc điểm thai, bệnh kèm theo, tiền sử thai. Nghiên cứu chủ yếu so sánh tổng lượng thuốc giảm đau Morphine dùng cho sản phụ sau mổ lấy thai, sau đó là so sánh đau vết mổ giữa hai nhóm và đánh giá các tai biến và biến chứng của kỹ thuật TAP block nếu có.

Nghiên cứu cho thấy nhóm có sử dụng TAP block chỉ cần dùng trung bình 10 mg Morphine trong khi nhóm không được thực hiện TAP block cần dùng trung bình 31 mg trong 24 giờ đầu sau mổ và sự khác biệt này rất có ý nghĩa (p<0,001). Ngoài ra, nhóm có TAP block chỉ sau mổ trung bình 4,1 giờ mới cần liều morphine giảm đau đầu tiên trong khi nhóm không có TAP block thì sau mổ trung bình 0,2 giờ (12 phút) là đã cần phải dùng liều morphine đầu tiên để giảm đau và sự khác biệt này thật sự có ý nghĩa (p< 0,001). Để khẳng định việc sử dụng ít morphine hơn và bắt đầu dùng muộn hơn ở nhóm có áp dụng kỹ thuật TAP block, nghiên cứu đã đánh giá mức độ đau ở hai nhóm. Để tránh chủ quan trong đánh giá đau, nghiên cứu đã chấm điểm mức độ đau bằng thang điểm VAS. Điểm đau VAS ở hai nhóm có dùng TAP block và không dùng TAP block lúc vận động và nghỉ ngơi ở thời điểm 1, 2, 4, 6, 12 và 24 giờ sau mổ không khác nhau. Nghiên cứu cũng không ghi nhận các tai biến hay biến chứng gì của kỹ thuật TAP block. Nghiên cứu cho thấy nếu sau mổ lấy thai với gây mê toàn diện mà sản phụ được làm thêm kỹ thuật TAP block thì dù lượng thuốc morphine dùng cho sản phụ giảm đi đáng kể (hơn 67%) nhưng hiệu quả giảm đau không giảm. Điều này thực sự có ý nghĩa trên thực hành lâm sàng, việc giảm lượng morphine sử dụng cho sản phụ ngoài hiệu quả về chi phí còn giúp giảm đáng kể tác dụng phụ của morphine trên mẹ cũng như truyền qua sữa khi cho con bú.

Loại nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng là nghiên cứu đáng tin cậy nên kết quả này có thể là bằng chứng khuyến cáo mạnh mẽ thay đổi trong thực hành chăm sóc bệnh nhân tuy còn phải tiến hành thêm nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn và nghiên cứu ở các bệnh viện khác nhau (nghiên cứu đa trung tâm).

 


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video