Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Đưa Vào Quản Lý

Bước vào kỷ nguyên số của thế kỷ XXI, vào năm 2008, bệnh viện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tổng thể của bệnh viện từ chuyên môn đến quản lý. Lần lượt các hệ thống khám ngoại trú, nội trú được số hoá vào năm 2008, 2009, và vào khoảng thời gian tiếp theo, các phân hệ trên phạm vi toàn bệnh viện cũng dần được hoàn thiện.

Vào thời điểm cuối năm 2016, đầu năm 2017, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tự hào tiếp tục triển khai hệ thống hàng đợi, lấy số tự động giúp giảm thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng phục vụ, và trên hết mang đến sự hài lòng cho người bệnh.

 

  THẾ MẠNH CỦA BỆNH VIỆN


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video