Thông báo mời chào giá sửa chữa máy thở, máy siêu âm ngày 13.03.2024