THÔNG BÁO : Mời tham gia Gói thầu: Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết; Gói thầu: Thẩm tra Đề cương và dự toán chi tiết

Hiện nay, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đang tiến hành lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện ...

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đang tiến hành lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện ... xin vui lòng xem file đính kèm

 


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video