Lịch khám chữa bệnh

Cấp Cứu

24 giờ trong một ngày

7 ngày trong tuần

Kể cả ngày Lễ, Tết

Khám dịch vụ VIP
(Cổng số 1 Nơ Trang Long)

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng: 7g00 - 12g00

Chiều: 13g00 - 16g00

Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết: nghỉ

Khám BHYT, Không BHYT
(khu khám lầu 1, 2)

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng: 7g00 - 12g00

Chiều: 13g00 - 16g00

Thứ 7, chủ nhật khám theo yêu cầu

Sáng: 7g00 - 11g30

Khám dịch vụ
(khu khám lầu 3)

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng: 7g00 - 12g00

Chiều: 13g00 - 16g00

Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết: nghỉ

Khám Ngoài Giờ

Thứ 2 đến Chủ nhật

Chiều: 16g00 - 19g00

Khối Văn Phòng

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng: 7g00 - 12g00

Chiều: 13g00 - 16g00

Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, Tết: nghỉ