Chương trình cập nhật y khoa liên tục chủ đề: “Những điểm mới trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa trên thường gặp”