Thông báo mời chào giá linh kiện, vật tư thay thế, bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế ngày 17.04.2024