Thông báo mời chào giá trang thiết bị y tế ngày 14.05.2024