Thông báo Cập nhật báo giá sinh phẩm hóa chất ngày 08.05.2023