Thông báo mời báo ” Cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định”