Thông báo mời báo giá – Thay mới máy khuấy chìm của hệ thống xử lý nước thải 1.200m3/ngày.đêm