Bệnh viện Nhân dân Gia Định xác nhận kỷ lục Việt Nam