Mời tham gia tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu “Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm lần 1 năm 2023”