Phẫu Thuật Nội Soi Cắt Đại Tràng Do Ung Thư – Một Số Quan Tâm Về Mặt Kỹ Thuật