BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH TPHCM VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH KÝ KẾT HỢP TÁC HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT