Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12) – International Day of Epidemic Preparedness