THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ (In backdrop trong Hội trường A và khu vực Hồ cá tết Giáp Thìn 2024)