Thông báo lịch hoạt động bệnh viện dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương