Thông báo mời chào giá bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế ngày 25.6.2024