ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG CHO NGƯỜI BỆNH TRẺ TUỔI BỊ BIẾN CHỨNG ĐA CƠ QUAN DO LUPUS BAN ĐỎ