PHỐI HỢP LIÊN VIỆN CỨU SỐNG SẢN PHỤ SUY ĐA TẠNG DO VỠ TỬ CUNG KÈM HOẠI TỬ RUỘT NON