Talkshow: “Bệnh lý mạch máu não và tầm soát Bệnh lý mạch máu não tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định”