Xạ trị ung thư tuyến giáp, cách ly bao lâu thì an toàn ?