Thông báo về việc tổ chức kỉ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2