THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ (Thay mới máy khuấy chìm của Hệ thống xử lý nước thải 1.200m3/ngày.đêm)