THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ (Sửa chửa máy bơm nước thải của Hệ thống XLNT 1.200m3/ngày.đêm)