Thông báo mời báo giá “Cung cấp và thi công sàn Vinyl Tarkett”