Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng căng tin và bãi giữ xe hai bánh tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định