THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ( Thay mới máy khuấy chìm của Hệ thống xử lý nước thải 1.200m3/ngày.đêm)