TIN TỨC

Bệnh viện Nhân dân Gia Định triển khai hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa trong môi trường bệnh viện

Thực hiện theo chỉ thị số 08/CT- BYT của Bộ Y tế và hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa trong ngành y tế” theo công văn số 8256/SYT-NVY...

CHUYÊN KHOA

Hoạt động nổi bật


DỊCH VỤ