TIN TỨC

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức

Căn cứ Công văn số 6591/SYT-TCCB ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch số 936/KH-NDGĐ của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định...

CHUYÊN KHOA

Hoạt động nổi bật


DỊCH VỤ