TIN TỨC

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

Các giám sát dịch tễ gần đây tại TPHCM ghi nhận số ca bệnh sốt xuất huyết có khuynh hướng tăng dần qua các năm. Bệnh lây truyền qua trung gian...

CHUYÊN KHOA

Hoạt động nổi bật


DỊCH VỤ