Danh mục: Khối Phòng Chức Năng

Phòng Điều Dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG 1. Giới thiệu phòng: Căn cứ quyết định số 570 ngày 14 tháng 7 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập “Phòng Y tá”, cùng với sự hình thành và phát triển của bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Ban Giám Đốc bệnh viện đã ký quyết […]

Phòng Công Tác Xã Hội

BAN LÃNH ĐẠO PHÒNG:  Trưởng phòng: BS.CKII Nguyễn Lê Minh Thống – Kiêm phó khoa Chấn thương chỉnh hình Phó phòng: ThS.ĐD Nguyễn Thúy Uyên Nhân sự: 11 nhân sự CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG: Chức năng:  Phòng Công Tác Xã Hội gồm 3 bộ phận: Bộ phận Chăm sóc khách hàng Nội trú – […]

Phòng Công Nghệ Thông Tin

1. Giới thiệu: Ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động của mỗi đơn vị kinh doanh cũng như các đơn vị hành chính sự nghiệp. Cùng với sự hình thành và phát triển […]

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ công tác quản lý nhân sự trong bệnh viện. Là phòng chức năng được hình thành ngay từ khi có Quyết định […]

Phòng Quản Lý Chất Lượng

–  01 trưởng phòng, trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II – Tai mũi họng và Thạc sĩ Quản lý bệnh viện. + Trong đó có 02 nhân sự, trình độ chuyên môn: Cử nhân Y tế công cộng. + 01 nhân sự, trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh […]

Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Giới thiệu Phòng Chỉ đạo tuyến 1.      Giới thiệu chung: Phòng chỉ đạo tuyến là một trong những phòng chức năng của bệnh viện, chịu trách nhiệm về công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và truyền thông giáo dục sức khỏe.       Địa chỉ: lầu 1, khu hành chính – BV Nhân Dân Gia Định (10A Phan […]

Phòng Tài Chính Kế Toán

TRƯỞNG PHÒNG: Th.s NGUYỄN LÊ MINH PHƯƠNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: CN NGUYỄN THỊ TRÚC MAI Nhân sự: tổng số 61 nhân viên TỔ NGÂN SÁCH:     12 thành viên     Tổ trưởng công tác: Trần Thị Khánh Vy TỔ VIỆN PHÍ: TỔ ĐẤU THẦU: Khả năng chuyên môn của phòng: Kiểm tra đối chiếu, lập bảng kê […]

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế

Phòng Vật tư thiết bị y tế là phòng chức năng chịu trách nhiệm về quản lý việc sử dụng và cung ứng toàn bộ các vật tư y dụng cụ, hóa chất và thiết bị y tế của bệnh viện. Thực hiện nhiệm vụ: – Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các […]

Phòng Hành Chánh Quản Trị

Giới thiệu về Phòng Hành chính quản trị là phòng chức năng chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác hành chính quản trị trong bệnh viện, thực hiện các kế hoạch nâng cấp, mở rộng bệnh viện. Thực hiện nhiệm vụ: – Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng […]